Op deze pagina bevindt zich een script om de afbeeldingen te doen bewegen, om dit te zien dient u javascript te instaleren/deblockeren.
Ga naar de Home Bekijk de collectie Bekijk de producties Ga naar de service pagina Ga naar de contact pagina Ga naar de Webshop
Producties

Producties op maat.


Voor instellingen en bedrijven kan het interessant zijn gebruik te maken van
de productiekanalen die door HC-94 wereldwijd worden gehanteerd. Zelfs bij relatief kleinere aantallen dan normaal gebruikelijk is, kan het al zinvol zijn uw eigen kledinglijnen via HC-94 te laten produceren.

De producties kunnen plaatsvinden voor elke branche. Permanent wordt door
HC-94 Business Fashion bijgehouden op welke locatie de kleding volgens de
beste prijs/kwaliteitsverhouding kan worden geproduceerd.